28.10.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

На осн. чл. 85, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 848 – МИ на ЦИК, свиквам извънредно заседание на ОИК – Никола Козлево на  28.10.2019 г. от 18:00 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

Дневен ред:

 1. Вземане на решение на ОИК – Никола Козлево за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на населено място на 27.10.2019 г. ;
 2. Разни.

 

 

                                               Председател: ________(П)__________

                                                                        (Михаил Парталозов)

25.10.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

На осн. чл. 85, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 848 – МИ на ЦИК, свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на  25.10.2019 г. от 15:00 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

Дневен ред:

 1. Регистриране на Застъпници на политически партии и коалиции;
 2. Разни.

 

 

                                               Председател: ________(П)__________

                                                                        (Михаил Парталозов)

24.10.2019

Съобщение

В изпълнение на Указание на ЦИК дадени с писмо с № МИ-15-1064/22.10.2019 г. да се публикува на интернет страницата на ОИК – Никола Козлево, тел. номер: 05328 2178 за приемане на сигнали в изборния ден.

18.10.2019

Съобщение за работата на ОИК - Никола Козлево на 22.10.2019 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

На осн. чл. 85, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 848 – МИ на ЦИК, свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на  22.10.2019 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

Дневен ред:

 1. Регистриране на Застъпници на политически партии и коалиции;
 2. Определяне на 2 (двама) члена за обработка на документи за СИК на 24 и 25.10.2019 г., заедно с предаване на общината.
 3. Определяне на 2 (двама) члена на ОИК - Никола Козлево за приемане и предаване на сгрешени протоколи от СИК в изборния ден.
 4. Ред и начин за обучение на ръководствата на СИК на 23.10.2019 г. от 17:30 ч. в залата на Народно читалище „Пробуда - 1906“, с. Никола Козлево.
 5. Разни.

 

 

                                               Председател: _____(п)_____________

                                                                       (Михаил Парталозов)

 

15.10.2019

Съобщение за назначаване състав на ПСИК № 272100014, регистриране на Застъпници на политически партии и коалиции и одобряване на проект за мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

На осн. чл. 85, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 848 – МИ на ЦИК, свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на  16.10.2019 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

Дневен ред:

 1. Назначаване състав на ПСИК № 272100014;
 2. Регистриране на Застъпници на политически партии и коалиции;
 3. Одобряване на проект за мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден;
 4. Разни.

 

 

                                               Председател: ______п___________

                                                                     (Михаил Парталозов)

11.10.2019

Съобщение за регистрация на застъпници.

На вниманието на партиите и коалициите, които ще вземат участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Напомняме Ви, че тече срока за регистрация на застъпници в ОИК - Никола Козлево, като за целта следва да подадете Заявление за регистрация на застъпници за кандидатска листа за изборите (Приложение № 73-МИ) от изборните книжа на ЦИК. 

10.10.2019

Заседание на ОИК - Никола Козлево на 10.10.2019г. от 17:30ч.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected]g. тел.: 05328 2178

 

На осн. чл. 85, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 848 – МИ на ЦИК, свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на  10.10.2019 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

Дневен ред:

 1. Регистриране на Застъпници на политически партии и коалиции;
 2. Определяне на представители от ОИК – Никола Козлево за приемане на бюлетини от „Демакс АД“ град София;
 3. Разни.

 

 

                                               Председател: _________(П)_________

                                                                        (Михаил Парталозов)

22.09.2019

Заседание на ОИК - Никола Козлево на 24.09.2019г. 17:30ч.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

На осн. чл. 85, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 848 – МИ на ЦИК, свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на  24.09.2019 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

Дневен ред:

 1. Приемане на решение на постъпили заявления за регистрация на листа за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.
 2. Разни.

 

 

                                               Председател: __________________

                                                                        (Михаил Парталозов)

 

18.09.2019

Заседание на ОИК - Никола Козлево.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

На осн. чл. 85, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 848 – МИ на ЦИК, свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на  21.09.2019 г. от 17:00 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

Дневен ред:

 1. Приемане на решение на постъпили заявления за регистрация на листа за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.
 2. Разни.

 

 

                                               Председател: ______(п)__________

                                                                         (Михаил Парталозов)

18.09.2019

Съобщение за работата на ОИК - Никола Козлево на 27.09.2019 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 27.09.2019 г. ОИК – Никола Козлево ще извършва дежурства от 09:00-17:00 ч., въпреки обявеното съобщение от Общинска администрация Никола Козлево, че в с. Никола Козлево ще бъде прекъснато електрозахранването.

 

 

 

Председател:      _______(п)_________

                                                   (М. Парталозов)

18.09.2019

Съобщение за Указания за Общинските избирателни комисии при обработване и защита на личните данни в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание писмо № МИ-15-326/18.09.2019 г. на ЦИК публикуваме Указания за Общинските избирателни комисии при обработване и защита на личните данни в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

 

 

 

Председател:      ______(п)__________

                               (М. Парталозов)

13.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

На осн. чл. 85, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 848 – МИ на ЦИК, свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на  16.09.2019 г. от 17:00 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

Дневен ред:

 1. Регистрация на политически партии и коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.
 2. Разни.

 

 

                                               Председател: __________________

                                                                        (Михаил Парталозов)

11.09.2019

Заседание на ОИК - Никола Козлево.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

На осн. чл. 85, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 848 – МИ на ЦИК, свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на  13. 09. 2019 г. от 13:00 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

Дневен ред:

 1. Регистрация на политически партии и коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.
 2. Разни.

 

 

                                               Председател: _________(П)_________

                                                                        (Михаил Парталозов)

09.09.2019

Дневен ред на заседание на ОИК - Никола Козлево.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

На осн. чл. 85, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 848 – МИ на ЦИК, свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на  11. 09. 2019 г. от 17:00 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

Дневен ред:

 

 1. Приемане на Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни на ОИК - Н. Козлево.
 2. Определяне на броя на мандатите за общински съветници при провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 3. Разни.

 

 

                                               Председател: __________________

                                                                        (Михаил Парталозов)

04.09.2019

Заседание на ОИК - Никола Козлево.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

На осн. чл. 85, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 848 – МИ на ЦИК, свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на  04. 09. 2019 г. от 11:30 ч. в Заседателна зала      № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

Дневен ред:

 1. Проект за Решение за определяне на член на ОИК за маркиране на печата на комисията.
 2. Проект за Решение за обявяване на седалище, адрес за кореспонденция, място за обявяване на Решенията, работно време, електронен адрес, телефон.
 3. Проект за Решение за определяне на начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове.
 4. Проект за Решение за определяне на експерт към ОИК.
 5. Проект за Решение за определяне на технически сътрудници, подпомагащи работата на комисията.
 6. Определяне на график за дежурства.

 

 

Председател: _______________________

                                                                       (Михаил Парталозов)

още съобщения

Календар

Решения

 • № 076 / 28.10.2019

  относно: Обявяване за Кмет на кметство с. Църквица.

 • № 075 / 28.10.2019

  относно: Обявяване за Кмет на кметство с. Цани Гинчево.

 • № 074 / 28.10.2019

  относно: Обявяване за Кмет на кметство с. Каравелово.

всички решения