№ 102 / 27.06.2021

ОТНОСНО : Обявяване за избран кмет на кметство с. Цани Гинчево в частичните избори за кмет на кметство на 27.06.2021г.

№ 101 / 27.06.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване предстравители на ОИК - Никола Козлево за предаване на ТЗ "ГРАО" в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на рапоредбите на ИК.

№ 100 / 27.06.2021

ОТНОСНО : Край на изборен ден в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево

№ 99 / 25.06.2021

ОТНОСНО : Определяне на работни групи за обезпечаване правилното и спокойно протичане на изборния процес в деня на изборите 27.06.2021 г.

№ 98 / 25.06.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на член на Общинска избирателна комисия - Никола Козлево, за предаване на изборни материали на СИК 272100012, необходими за частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021г.

№ 97 / 25.06.2021

ОТНОСНО : Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Общински съвет Никола Козлево

№ 96 / 25.06.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на представители на Общинска избирателна комисия - Никола Козлево, за предаване на протоколи с резултатите от гласуването в частичните избори за кмет на кметство с . Цани Гинчево на 27.06.2021г.

№ 95 / 25.06.2021

ОТНОСНО : Смяна на членове на СИК 272100012 в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021г.

№ 94 / 25.06.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпник в частичните ибори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021г.

№ 93 / 10.06.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на членовете на ОИК – Никола Козлево за получаване на хартиените бюлетини.

№ 92 / 09.06.2021

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на кметство в с. Цани Гинчево в частичните избори на 27.06.2021г. и одобряване на тираж за отпечатване на бюлетини за произвеждане на частични избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27 юни 2021 г.

№ 91 / 01.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на секционна избирателна комисия № 27 21 00 012 в с. Цани Гинчево за провеждане на частични избори на кмет на кметство на 27.06.2021 г. в състав от седем членове.

№ 90 / 01.06.2021

ОТНОСНО : Регистрация на Тодор Тодоров, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Цани Гинчево в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г., предложен от партия „Републиканци за България“.

№ 89 / 01.06.2021

ОТНОСНО : Регистрация на Иванка Иванова, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Цани Гинчево в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021г., предложен от Коалиция „БСП за България“.

№ 88 / 01.06.2021

ОТНОСНО : Регистрaция на Иван Иванов, ЕГН *** за кандидат за кмет на кметство с. Цани Гинчево в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021г., предложен от партия „ГЕРБ“.

№ 87 / 27.05.2021

ОТНОСНО : Разпределяне на местата на парламентарно представените партии и коалиции в СИК № 272100012 за провеждане на частични избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г.

№ 86 / 27.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на броя на членовете на СИК № 272100012 за провеждане на частични избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г.

№ 85 / 27.05.2021

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Републиканци за България“ за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г.

№ 84 / 27.05.2021

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г.

№ 83 / 27.05.2021

ОТНОСНО : Регистрация на Коалиция „БСП за България“ за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г.

Календар

Решения

  • № 102 / 27.06.2021

    относно: Обявяване за избран кмет на кметство с. Цани Гинчево в частичните избори за кмет на кметство на 27.06.2021г.

  • № 101 / 27.06.2021

    относно: Упълномощаване предстравители на ОИК - Никола Козлево за предаване на ТЗ "ГРАО" в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на рапоредбите на ИК.

  • № 100 / 27.06.2021

    относно: Край на изборен ден в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево

всички решения