01.11.2023

ВАЖНО!

Със Заповед № РД-15-156 от 01.11.2023 г.на Областен управител на област Шумен за свикване на първите заседания на новоизбраните общински съвети в област Шумен, тържествената церемония за Общински съвет Никола Козлево, ще се извърши на 06. ноември 2023 г. от 11:00 ч. в административната сграда на Община Никола Козлево

01.11.2023

ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО С ИЗХ. № МИ-15-1191/31.10.23 Г. НА ЦИК И НА ОСНОВАНИЕ Т. 7 ОТ РЕШЕНИЕ 1979 - МИ /18.08.2023 Г., ОИК - НИКОЛА КОЗЛЕВО ПУБЛИКУВА ГРАФИЧЕН ФАЙЛ НА ОДОБРЕНА БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРИВА РЕКА, НАСРОЧЕН ЗА 05 НОЕМВРИ 2023 Г.

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРИВА РЕКА

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

18.10.2023

Във връзка с писмо МИ-15-697/10.10.23 от ЦИК, ОИК - Никола Козлево публикува графични файлове на одобрени бюлетини за всички видове избор, насрочени за 29 октомври 2023 г.

18.10.2023

Дати за обучение на СИК и ПСИК

ОИК - Никола Козлево уведомява всички членове на СИК и ПСИК на територията на общината, за графика за провеждане на присъствени и онлайн обучения на СИК и ПСИК, както следва:

- 20.10.2023 г. от 19:00 часа в Народно читалище "Пробуда - 1909" в с. Хърсово, за СИК - с. Хърсово, с. Ружица, с. Църквица и с. Крива река;

- 21.10.2023 г. от 11:00 часа в Народно читалище "Пробуда - 1906" в с. Никола Козлево, за СИК - с. Никола Козлево, с. Цани Гинчево, с. Вълнари и Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК);

- 22.10.2023 г. от 11:00 часа в Народно читалище "Отец Паисий - 1956" в село Пет могили, за СИК - с. Пет могили, с. Векилски, с. Каравелово и с. Красен дол.

 

-

28.09.2023

Сигнали в изборният процес на 29.09.2023 г.

Във връзка с дейността на ОДМВР - Шумен за гарантиране на сигурността, противодействието на престъпленията против политическите права на гражданите и опазване на обществения ред е открита телефонна линия - 054/800588, на която гражданите могат да подават сигнали за извършени нарушения на изборния процес.

26.09.2023

ВАЖНО!

ОИК - Никола Козлево напомня, че днес (26.09) в 17:00 часа изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

22.09.2023

ВАЖНО ПРИ ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

При регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети следва да се използва приложената таблица:

Таблица

18.09.2023

ВАЖНО!

ОИК - Никола Козлево напомня, че днес (18.09.2023 г.) в 17:00 часа изтича срокът за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. 

11.09.2023

Прием на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

ОИК - Никола Козлево започва прием на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове, считано от 09:00 ч на 15.09.2023 г. до 17:00 ч на 18.09.2023 г.

11.09.2023

Прием на документи за регистрация на кандидати за общински съветници, кметове на кметства и кмет на община в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

     ОИК - Никола Козлево започва прием на документи за регистрация на кандидати за общински съветници, кметове на кметства и кмет на община в изборите за общински съветници и кметове,  считано от 09:00 ч на 19.09.2023 г. до 17:00 ч на 26.09.2023 г.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 131 / 21.02.2024

    относно: Обявяване за избран за общински съветник.

  • № 130 / 21.02.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на мандат на общински съветник.

  • № 129 / 21.02.2024

    относно: Произнасяне по Сигнал

всички решения