22.10.2015

Съобщение

Г Р А Ф И К

за предаване на СИК и ПСИК на избирателни урни, кочани с бюлетини за гласуване и всички други книжа и материали във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г..

 

СИК/ПСИК

Дата и час

Секция № 27 21 00 001 – с. Векилски

24.10.2015 г. – 11:00 часа

Секция № 27 21 00 002 – с. Вълнари

24.10.2015 г. – 11:20 часа

Секция № 27 21 00 003 – с. Вълнари

24.10.2015 г. – 11:40 часа

Секция № 27 21 00 004 – с. Каравелово

24.10.2015 г. – 12:00 часа

Секция № 27 21 00 005 – с. Красен дол

24.10.2015 г. – 12:20 часа

Секция № 27 21 00 006 – с. Крива река

24.10.2015 г. – 12:40 часа

Секция № 27 21 00 007 – с. Никола Козлево

24.10.2015 г. – 13:00 часа

Секция № 27 21 00 008 – с. Пет могили

24.10.2015 г. – 13:20 часа

Секция № 27 21 00 009 – с. Пет могили

24.10.2015 г. – 13:40 часа

Секция № 27 21 00 010 – с. Ружица

24.10.2015 г. – 14:00 часа

Секция № 27 21 00 011 – с. Хърсово

24.10.2015 г. – 14:20 часа

Секция № 27 21 00 012 – с.Цани Гинчево

24.10.2015 г. – 14:40 часа

Секция № 27 21 00 013 – с. Църквица

24.10.2015 г. – 15:00 часа

Секция № 27 21 00 014 – ПСИК

24.10.2015 г. – 15:20 часа

16.10.2015

Съобщение

Относно: гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 год.

1. Образуваните със Заповед № РД - 259 от 02.09.2015 год. на кмета на община Никола Козлево всички тринадесет избирателни секции се намират първите етажи на сградите - общинска собственост;

2. До подстъпите на четири от секциите има изградени рампи по стандарт с парапет, а именно:

 • 302100002 – с. Вълнари;
 • 302100003 – с. Вълнари;
 • 302100007 – с. Никола Козлево;
 • 302100011 – с. Хърсово.

 3. До една от секциите няма никакви препятствия (стъпала), а именно:

 • 302100004 – с. Каравелово

 4. За останалите 8 секции в кметствата разполагат с импровизирани подвижни рампи, които при необходимост се използват, а именно:

 • 302100001 – с. Векилски;
 • 302100005 – с. Красен дол;
 • 302100006 – с. Крива река;
 • 302100008 – с. Пет могили;
 • 302100009 – с. Пет могили;
 • 302100010 – с. Ружица;
 • 302100012 – с. Цани Гинчево;
 • 302100013 – с. Църквица;

 5. В изборния ден ще бъде ограничено паркирането на автомобили в района на избирателните секции, като ще се допускат само МПС превозващи гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението.

 6. Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат от 0900 часа на 20.10.2015 год. до 1600 часа на 23.10.2015 год. на тел. 05328 2002

14.10.2015

Съобщение

Г Р А Ф И К

за обучение на СИК

 

 1. На 17. 10. 2015 г. от 9:00 ч. в читалището в Никола Козлево на следните СИК:

- Никола Козлево, Вълнари, Цани Гинчево и ПСИК

 

 1. На 17. 10.2015 г. от 13:00 ч. в читалището в с. Хърсово на следните СИК:

- Хърсово, Църквица, Крива река и Ружица

 

 1. На 18. 10. 2015 г. от 9:00 ч. в кметството в с. Пет могили на следните СИК:

- Пет могили, Векилски, Каравелово и Красен дол

08.10.2015

Съобщение

Следващото заседание ще проведе на 09.10.2015г. от 13:00 ч. 

28.09.2015

Съобщение

ОИК - Никола Козлево утвърждава график за дежурства в ОИК след работно време както следва:

 1. За 28. 09. 2015 г.:

Иван Кирилов Иванов – тел.: 087 86 54 244

Валентин Валериев Ангелов – тел.: 089 73 75 943

 

 1. За 29.09.2015 г.:

Иван Кирилов Иванов – тел.: 087 86 54 244

Есен Ертан Вадет – тел: 089 57 63 405

 

 1. За 30.09.2015 г.:

Иван Кирилов Иванов – тел.: 087 86 54 244

Есен Ертан Вадет – тел: 089 57 63 405

 

 1. За 01.10.2015 г.:

Иван Кирилов Иванов – тел.: 087 86 54 244

Илиян Тодоров Илиев – тел.: 088 81 42 765

 

 1. За 02.10.2015 г.:

Иван Кирилов Иванов – тел.: 087 86 54 244

Илиян Тодоров Илиев – тел.: 088 81 42 765

24.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ще се проведе на 28.09.2015 г. в 13:00 ч.

23.09.2015

Съобщение

В резултат на проведения на 22.09.2015 г. жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г., поредността е както следва:

1. ПП "ГЕРБ"

2. Движение за права и свободи - ДПС

3. Национален фронт за спасение на България

4. ПП "Обединени земеделци"

5. АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

6. Българска социалистическа партия

7. ИК Айнур Ахмед Хюсейн

 

20.09.2015

Съобщение

ОИК – Никола Козлево уведомява, че с Решение № 46 от 19. 09. 2015 г. определи място, дата и час за провеждане на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25. 10. 2015 г.

Жребият ще бъде проведен на 22. 09. 2015 г. от 17:15 ч. в Заседателна зала № 2, находяща се в с. Никола Козлево, пл. „23-ти септември“ № 5.

Тегленето на жребия е публично и във връзка с това, ОИК – Никола Козлево кани заинтересованите лица да присъствуват.

20.09.2015

Съобщение

ОИК – Никола Козлево уведомява, че с Решение № 47 от 19. 09. 2015 г. определи място, дата и час за провеждане на жребий за определяне на реда на представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25.10.2015 г.

Жребият ще бъде проведен на 22. 09. 2015 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала № 2, находяща се в с. Никола Козлево, пл. „23-ти септември“ № 5.

Тегленето на жребия е публично и във връзка с това, ОИК – Никола Козлево кани заинтересованите лица да присъствуват.

15.09.2015

Съобщение

Във връзка със запитвания на партии и граждани ОИК – Никола Козлево указва, че съгласно Решение на ЦИК № 1984-МИ/08. 09. 2015 г., т. 16, членове на СИК могат да бъдат български граждани или избиратели – граждани на друга държава, член на Европийския съюз (които имат статут на постоянно или продължително пребиваващи на територията на България), които могат да гласуват съгласно разпоредбата на чл. 396 от ИК и владеят български език и са включени в част ІІ на избирателния списък.

 

Чл. 396. (1) Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

12.09.2015

Съобщение

ОИК уведомява, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. 

12.09.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в общината.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

11.09.2015

Съобщение

ОИК Никола Козлево указва на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, желаещи да се регистрират в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., че крайният срок за подаване на документи изтича на 14 септември 2015 г. 18:00 часа.

08.09.2015

Съобщение

ОИК-Никола Козлево ще провежда заседания всеки ден от 13:00 ч. в периода 08.09.2015 г. до 13.09.2015 г. включително, а на 14.09.2015 г. - от 13:00 ч.  и от 18:30 ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 157 / 17.11.2015

  относно: : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

 • № 156 / 12.11.2015

  относно: Определяне на членове на ОИК за приемане на избирателните списъци ог ГД „ГРАО“ и оставянето им в изборното помещение

 • № 155 / 04.11.2015

  относно: Изпращане до Общински съвет – Никола Козлево по компететност на Заявление от Ерджан Февзи Хасан.

всички решения