№ 157 / 17.11.2015

ОТНОСНО : : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

№ 156 / 12.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за приемане на избирателните списъци ог ГД „ГРАО“ и оставянето им в изборното помещение

№ 155 / 04.11.2015

ОТНОСНО : Изпращане до Общински съвет – Никола Козлево по компететност на Заявление от Ерджан Февзи Хасан.

№ 154 / 04.11.2015

ОТНОСНО : Изпращане до ЦИК по компететност на Жалба от Ерджан Февзи Хасан.

№ 153 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за предаване на изборните книжа на ЦИК.

№ 152 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за предаване в ГД „ГРАО“ - Шумен на избирателни списъци от проведени избори – първи тур на 25. 10. 2015 г.

№ 151 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване за избран на КМЕТ НА КМЕТСТВО в с. Ружица

№ 150 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване за избран на КМЕТ НА КМЕТСТВО в с. Църквица

№ 149 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване за избран на КМЕТ НА КМЕТСТВО в с. Крива река

№ 148 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на член ОИК – Никола Козлево за подписване на документите, предоставени от „Информационно обслужване“ АД.

№ 147 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден.

№ 146 / 31.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 27 21 00 006 в с. Крива река

№ 145 / 29.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 27 21 00 013 в с. Църквица

№ 144 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за предаване на изборни книжа на секционни избирателни комисии за провеждане на избори - втори тур.

№ 143 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за разпределяне на изборни книжа в Общинска администрация – Никола Козлево за провеждане на избори - втори тур.

№ 142 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за предаване в ГД „ГРАО“ - Шумен на избирателни списъци от проведени избори – първи тур на 25. 10. 2015 г.

№ 141 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за получаване на изборни книжа в Областна администрация – Шумен за провеждане на избори - втори тур.

№ 140 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за получаване на изборни книжа в печатница на БНБ.

№ 139 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за избор на кмет на кметство в с. Църквица – едномандатен избирателен район 27 21 78656 за провеждане на втори тур на изборите на 01.11.2015 г.

№ 138 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за избор на кмет на кметство в с. Ружица – едномандатен избирателен район 27 21 63269 за провеждане на втори тур на изборите на 01.11.2015 г.

Календар

Решения

  • № 157 / 17.11.2015

    относно: : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

  • № 156 / 12.11.2015

    относно: Определяне на членове на ОИК за приемане на избирателните списъци ог ГД „ГРАО“ и оставянето им в изборното помещение

  • № 155 / 04.11.2015

    относно: Изпращане до Общински съвет – Никола Козлево по компететност на Заявление от Ерджан Февзи Хасан.

всички решения