Контакти

Адрес

пл. "23-ти септември" №5, ет.2, Заседателна зала 2

Контакти

Телефон: 05328 / 21-78

email: [email protected]

website: oik2721.cik.bg

Календар

Решения

  • № 157 / 17.11.2015

    относно: : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

  • № 156 / 12.11.2015

    относно: Определяне на членове на ОИК за приемане на избирателните списъци ог ГД „ГРАО“ и оставянето им в изборното помещение

  • № 155 / 04.11.2015

    относно: Изпращане до Общински съвет – Никола Козлево по компететност на Заявление от Ерджан Февзи Хасан.

всички решения