Общинска избирателна комисия Никола Козлево


РЕШЕНИЕ
№ 155
Никола Козлево, 04.11.2015

ОТНОСНО: Изпращане до Общински съвет – Никола Козлево по компететност на Заявление от Ерджан Февзи Хасан.

Изпраща по компетентност на Председателя на Общински съвет – Никола  Козлево Заявление с вх. № 90/28.10.2015 г. от Ерджан Февзи Хасан.

 Заявителят да бъде уведомен по надлежния ред.

 На основание чл. 88, ал. 1 от ИК, Решението може да се оспори в тридневен срок от приемането му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Иван Кирилов Иванов

Секретар: Пенка Христова Тончева

* Публикувано на 04.11.2015 в 15:08 часа

Календар

Решения

  • № 157 / 17.11.2015

    относно: : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

  • № 156 / 12.11.2015

    относно: Определяне на членове на ОИК за приемане на избирателните списъци ог ГД „ГРАО“ и оставянето им в изборното помещение

  • № 155 / 04.11.2015

    относно: Изпращане до Общински съвет – Никола Козлево по компететност на Заявление от Ерджан Февзи Хасан.

всички решения